De opening van het Verkeershuis was groot nieuws in de Gooi en Eemlander van 27 september 1921. De verslaggever liet zijn bewondering voor het gebouwtje de vrije loop. Geen detail werd onbeschreven gelaten. Uit alles bleek dat de krant hoge verwachtingen had van het VVV-kantoor, een van de eerste in Nederland.

“Het staat daar, als een stukje modern Gooi, als een kleine illustratie van ónze streek in haar hoedanigheid van lust- en toeristenoord, verrezen in Gooiland’s hoofdplaats natuurlijk en, zeer terecht op de plaats, waar reizigers hun eerste schreden zetten op Hilversum’s grondgebied, gereed als het ware om hen met open armen te ontvangen”, aldus de krant in sierlijke bewoordingen. En het hield niet op:

De ontwerper van het gebouwtje, de heer Dudok, heeft wel op alles het stempel van zijn fijnen en artistieken smaak gedrukt.

“Wien zou het niet aantrekken, het bekoorlijke huisje, dat door zijn aantrekkelijk uiterlijk al dadelijk oog en aandacht boeit. Hoe heldertjes glanst de smetteloos witte luifel aan den voorkant onder het grijze pannendak, en hoe verrassend donkert daartegen het effen-zwart van den onderwand, waarin de helblauwe streepjes fijntjes het groote sobere vlak breken.”

“Op het beige-vlak verrees een fraai-uitgevoerde reclame-teekening van de V. V. V. weer in oranje wit; en’ blauw met zwarte omlijsting, door een koningkraaienden haan, als symbool der levenwekkende kracht bekroond. Stijlvol verheft zich de grijs steenen: schoorsteen, hoog en fier, ver boven het dak uit, stout naar de kroon gedongen door den al éven trotsch naar boven reikenden standaard aan den  voorkant drager van den langen, eleganten blauw-en-gelen wimpel met de oranje-kwast. (…)

“De ontwerper van het gebouwtje, de heer Dudok, heeft wel op alles het stempel van zijn fijnen en artistieken smaak gedrukt. Het interieur wekt na de beschouwing, van al het uiterlijke mooi volstrekt geen teleurstelling”.